Polityka prywatności

  1. Administratorem Pani/a danych osobowych jest: Yego Media Michał Łubisz z siedzibą w Warszawie przy ul. Leszczyńskiej 12; kod pocztowy 00-339 NIP 731 168 86 57, e-mail: salon@fingerspa.pl.
  2. Administrator przetwarza dane osobowe w celu przesyłania informacji handlowych.
  3. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest udzielona zgoda.
  4. Dane osobowe przetwarzane będą przez okres: do odwołania
  5. Odbiorcami danych osobowych będą: podmioty zewnętrzne dostarczające i wspierającesystemy teleinformatyczne Administratora, świadczące usługi związane z bieżącą działalnością Administratora, w tym w celu umawiania wizyt – na mocy stosownych umów powierzenia przetwarzania danych osobowych oraz przy zapewnieniu stosowania przez ww. podmioty adekwatnych środków technicznych i organizacyjnych zapewniających ochronę danych.
  1. Pani/Pana dane osobowe mogą podlegać profilowaniu.
  2. Każdej osobie, której dane są przetwarzane, w zakresie wynikającym z przepisów prawa, przysługuje prawo dostępu do swoich danych oraz ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych.
  3. Przysługuje Pani/u prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Urzędu Ochrony Danych Osobowych).

 

———————————————————————————————————————————–

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez Yego Media Michał Łubisz z siedzibą w Warszawie przy ul. Leszczyńskiej 12; kod pocztowy 00-339 NIP 731 168 86 57, e-mail: salon@fingerspa.pl

w celu przesyłania drogą sms potwierdzeń, przypomnień związanych z umówionymi wizytami, telefonicznych potwierdzeń umawianych wizyt oraz przesyłania informacji handlowych.

Wyrażenie zgody jest dobrowolne. Przyjmuję do wiadomości, że mogę w dowolnym momencie wycofać tę zgodę poprzez wysłanie wiadomości na adres  e-mail: salon@fingerspa.pl lub odwołując zgodę osobiście w salonie.

Wycofanie przeze mnie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie mojej zgody przed jej wycofaniem.